Переводчик Translate.kg

Вексель акцептованный

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Акцептелген вексель

Вексель акцептованный

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
АКЦЕПТТЕЛГЕН ВЕКСЕЛЬ – «Акцепттелди», «Кабыл алынды», «Төлөп берүүгө милдеттенем» деп жазылуу же жөн эле төлөп берүүчүнүн колу коюлуу менен жол-жоболоштурулуп, аны төлөөгө төлөп берүүчүнүн акцепти (трассаты) бар вексель. Төлөп берүүчү акцептант – белгиленген мөөнөттө төлөп берүүгө жоопкер башкы вексель карызкору болуп калат. Эгер өз маалында төлөнбөсө, вексель кармоочу акцептантка каршы доо коюуга акылуу.

Вексель акцептованный

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
акцептелген вексель

Вексель акцептованный

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
акцептелген вексель
Вексель акцептованный Вексель акцептованный Вексель акцептованный Вексель акцептованный