Переводчик Translate.kg

Вексель банковский

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Банк вексели

Вексель банковский

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
БАНК ВЕКСЕЛИ – банк тарабынан чыгарылган вексель. Б. в-нин юридикалык маани-маңызы кызмат наркын сыйакысы менен кошо берүүчү банк милдеттенмесинде жатат. Б. в-нин укуктук тартиби баардык башка векселдер үчүн каралган жалпы тартип менен бирдей. Адатта, Б. в. жөнөкөй вексель дегенге туура келет.

Вексель банковский

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
банк вексели

Вексель банковский

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
банк вексели
Вексель банковский Вексель банковский Вексель банковский Вексель банковский