Переводчик Translate.kg

Вексель бронзовый

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
коло вексель

Вексель бронзовый

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
КОЛО ВЕКСЕЛИ – аны каттоо жана банктан акча алууга, же болбосо жалган кредиторду пайда кылуу максатында кудуретсиздик карыздарын жасалма көбөйтүү үчүн арналган вексель.

Вексель бронзовый

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Коло вексели
Вексель бронзовый Вексель бронзовый Вексель бронзовый