Переводчик Translate.kg

Вексель дружеский

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Ылымсаноо вексели

Вексель дружеский

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ЫЛЫМСАНОО ВЕКСЕЛИ – 1) банкка катталуу акысы үчүн акча албай туруп берилген вексель. Вексель берүүчү анын биринчи алуучусунун андан ары бул векселди сатып алуусу жөнүндөгү «оозеки убадасына» ишеним артат; 2) кредит алууга жөндөмдүү тарап векселдин баалуулугун көтөрүү максатында өзүнүн индоссаменти кылган которум вексели же ошол сындуу төлөм талаптары.

Вексель дружеский

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
достук вексели
Вексель дружеский Вексель дружеский Вексель дружеский