Переводчик Translate.kg

Вексель гарантийный

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Кепилдик вексель

Вексель гарантийный

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
КЕПИЛДИК ВЕКСЕЛЬ – анда көрсөтүлгөн сумманы вексель берүүчү вексель кармоочудан албай туруп эле, чарбачылык бүтүмдөрүн камсыз кылуу үчүн берилген вексель. Эгер вексель берүүчү алардын ортосундагы башка милдеттенмелерди жарытып аткарбаган учурда гана, биринчи вексель алуучу К. в-дин негизинде өндүрүп алууга акылуу.

Вексель гарантийный

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
кепилдик вексель

Вексель гарантийный

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
кепилдүү вексель
Вексель гарантийный Вексель гарантийный Вексель гарантийный Вексель гарантийный