Переводчик Translate.kg

Вексель иностранный

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Чет өлкө вексели

Вексель иностранный

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ЧЕТ ӨЛКӨ ВЕКСЕЛИ – чет өлкөдө берилгени (вексель кармоочунун кеңсеси жайгашкан өлкөгө карата), болбосо акцептке жаткан жана/же чет өлкөдө төлөнө турган, же вексель кармоочу өлкөдө турбаган жактар тарабынан төлөнө турган вексель.

Вексель иностранный

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
чет өлкө вексели

Вексель иностранный

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
чет өлкө вексели
Вексель иностранный Вексель иностранный Вексель иностранный Вексель иностранный