Переводчик Translate.kg

вексель к получению

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
кирешелик вексель

Вексель к получению

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Алына турган вексель

Вексель к получению

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
АЛЫНА ТУРГАН ВЕКСЕЛЬ – акча алынуучу вексель. Векселди кармоочуга карата анын карамагындагы башка кишилердин колдору коюлган векселдердин баардыгы А. т. в. болуп саналат.

Вексель к получению

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
алуу вексели

Вексель к получению

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
каражат бердирүүчү вексель
Вексель к получению Вексель к получению Вексель к получению Вексель к получению