Переводчик Translate.kg

Вексель казначейский

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
казына вексели

Вексель казначейский

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Казына вексели

Вексель казначейский

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
КАЗЫНА ВЕКСЕЛИ – 1) мамлекеттин кыска мөөнөттүү облигациялык милдеттенмеси; 2) КР Өкмөтү чыгарган соода боюнча карыздык баалуу кагаздар.
Вексель казначейский Вексель казначейский Вексель казначейский