Переводчик Translate.kg

Вексель международный

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Эларалык вексель

Вексель международный

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ЭЛАРАЛЫК ВЕКСЕЛЬ – төлөөлөрдүн жана берүүлөрдүн орду, төлөөчүнүн турган жери жана берүүчү орду; төлөмдөрдү алуучунун жана берүүнүн орду; векселди берүүчүнүн турган жери жана берүү орду; төлөө орду жана төлөөчүнүн турган жери; аны алуучунун турган жери жана төлөө орду; төлөө жана түзүү орду аркыл мамлекеттердин аймагында турганын билдирүүчү вексель. Үчүнчү мамлекетте же кармоочуда – үчүнчү мамлекеттин резидентинде турган Э. в. (ошол үчүнчү мамлекетке карата) транзит вексели деп аталат.

Вексель международный

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
эл аралык вексель
Вексель международный Вексель международный Вексель международный