Переводчик Translate.kg

Вексель обратный

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Кайтарым вексели

Вексель обратный

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
КАЙТАРЫМ ВЕКСЕЛИ – нааразылык көрсөтүлгөн вексель боюнча кээри кеткенин билдирүүчү адамдын, ошол акыркысы боюнча милдеткерлердин бирине койгон которум вексели.

Вексель обратный

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
кайтарылма вексели
Вексель обратный Вексель обратный Вексель обратный