Переводчик Translate.kg

вексель опротестованный

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
протесттенген вексель

Вексель опротестованный

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Нааразылык көрсөтүлгөн вексель

Вексель опротестованный

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
НААРАЗЫЛЫК КӨРСӨТҮЛГӨН ВЕКСЕЛЬ – вексель кармоочу карызкордун төлөөдөн баш тартуусун нотариус аркылуу күбөлөгөн вексель. Нааразычылык өз учурунда (төлөм күнүнөн кийинки бирнече күндүн ичинде) аяктоосу векселди кармоочуга башкы карызкор үчүн тең жоопкерчилик тартуучу баардык кишилерге карата доо коюуга мүмкүндүк берет.

Вексель опротестованный

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
каршылык вексели

Вексель опротестованный

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
каршылык вексели
Вексель опротестованный Вексель опротестованный Вексель опротестованный Вексель опротестованный