Переводчик Translate.kg

Вексель переводный (тратта)

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Которум вексели (тратта)

Вексель переводный (тратта)

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
КОТОРУМ ВЕКСЕЛИ (ТРАТТА) – векселди көрсөтүүчүгө же векселде көрсөтүлгөн кишиге, болбосо белгилүү мөөнөттөн кийин же талап боюнча ал айткан кишиге векселди берүүчүнүн (трассанттын) төлөөчүгө (трассатка ) белгилүү акча өлчөмүн төлөп берүү тууралуу жазуу жүзүндөгү көрсөтмөсү бар баалуу кагаз.
Вексель переводный (тратта) Вексель переводный (тратта)