Переводчик Translate.kg

Вексель подложный (вымышленный)

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Жасалмаланган вексель

Вексель подложный (вымышленный)

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ЖАСАЛМАЛАНГАН ВЕКСЕЛЬ – кандайдыр бир кишинин атынан антүүгө ыйгарым укугу жок туруп түзүлгөн, вексель берүүчүнүн жана/же акцептанттын, ал эми айрым учурларда анын башка катышуучуларынын колдору да жасалып коюлган вексель.
Вексель подложный (вымышленный) Вексель подложный (вымышленный)