Переводчик Translate.kg

Вексель торговый

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Соода вексели

Вексель торговый

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
СООДА ВЕКСЕЛИ – алынган товарлар менен эсептешүү боюнча соода уюму акцептеген же берген товардык векселдин бир түрү.

Вексель торговый

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
соода вексели
Вексель торговый Вексель торговый Вексель торговый