Переводчик Translate.kg

вексель встречный

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
утурлама вексель

Вексель встречный

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Утурлама вексель

Вексель встречный

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
УТУРЛАМА ВЕКСЕЛЬ – анын негизинде 2 жак бири-бирине карата кредитор да, карызкор да боло турган вексель. У. в. бул адамдар тарабынан алардын ортосунда түзүлгөн бүтүмдүн негизинде эмес, ушундай векселдерди банкта каттоо максатында берилет.

Вексель встречный

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
утурлама вексель

Вексель встречный

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
утурлама вексель
Вексель встречный Вексель встречный Вексель встречный Вексель встречный