Переводчик Translate.kg

Вексельное обращение

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
векселдик жүгүртүм

Вексельное обращение

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Векселдик жүгүртүм

Вексельное обращение

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ВЕКСЕЛДИК ЖҮГҮРТҮМ – векселдерди улуттук экономиканын алкагында же белгилүү субъекттер (адатта, мындай учурда уюмдардын, уюмдар менен банктардын ж. б. ортосундагы мамилелер түшүнүлөт) арасында пайдалануудан келип чыккан иш жүзүндөгү мамилелердин жыйындысы.
Вексельное обращение Вексельное обращение Вексельное обращение