Переводчик Translate.kg

Вексельные реквизиты

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
векселдик маалым даректер

Вексельные реквизиты

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Векселдик даректер

Вексельные реквизиты

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ВЕКСЕЛДИК ДАРЕКТЕР векселдин сөзсүз болуучу белгилери: түзүлгөн күнү, орду, карыздык милдеттенменин суммасы, векселди берүүчүнүн толук аталышы жана дареги, алуучунун толук аталышы жана дареги, мөөнөтү, убактысы, төлөм орду, векселге кол коюучу адамдын кызматынын аталышы, мөөрү жана колу.
Вексельные реквизиты Вексельные реквизиты Вексельные реквизиты