Переводчик Translate.kg

Вексельный брокер

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
векселдик далдал

Вексельный брокер

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
вексель ортомчусу

вексельный брокер

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
вексель ортомчусу

Вексельный брокер

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Векселдик далдалчы

Вексельный брокер

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ВЕКСЕЛДИК ДАЛДАЛЧЫ – векселдерди эсептөө жана аларды кайра эсептөө боюнча бүтүмдөрдүн ортомчусу. В. д. Улуу Британияда кыйла кеңири таралган, ошентсе да ал жакта алардын мааниси төмөндөөдө, анткени, векселдерди эсепке алуу жана кайра эсептөө иштери басымдуу учурларда банктар жана эсепке алуу үйлөрү тарабынан аткарылууда.
Вексельный брокер Вексельный брокер Вексельный брокер Вексельный брокер