Переводчик Translate.kg

Вексельный регресс

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Векселдик регресс

Вексельный регресс

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ВЕКСЕЛДИК РЕГРЕСС – вексель боюнча биргелешип жоопкерчилик тартуучу мурдагы индоссанттарга жана векселди кармоочуга карата протест кылынган векселди төлөгөн индоссантка тийиштүү кайра талап кылуу укугу.

Вексельный регресс

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
векселдик регресс
Вексельный регресс Вексельный регресс Вексельный регресс