Переводчик Translate.kg

Вербальная нота

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
вербалдык нота

Вербальная нота

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
вербаль нота

вербальная нота

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
вербал нота

Вербальная нота

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Кабарлама нота

Вербальная нота

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
КАБАРЛАМА НОТА – дипломаттык кабарлар жана дипломаттык актылардын, саясаттан тартып чылгый кызматтык (протоколдук мүнөздөгү билдирүүлөрдөн чет өлкөгө чыгууга виза берүүгө чейин) кабарламаларды алмашуунун кыйла кеңири таралган таризи. К. н. меморандумга же мурдагы ноталарга, оозеки кайым айтышууларга жооп берүүнү эске салган кошумча нота катары кызмат аткаруусу мүмкүн.
Вербальная нота Вербальная нота Вербальная нота Вербальная нота