Переводчик Translate.kg

Верховный комиссар ООН по правам человека

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
адам укуктары боюнча БУУнун башкы комиссары

верховный комиссар ООН по правам человека

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
адам укуктары боюнча БУУнун башкы комиссары

Верховный комиссар оон по правам человека

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Буунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары

Верховный комиссар оон по правам человека

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
БУУнун АДАМ УКУКТАРЫ БОЮНЧА ЖОГОРКУ КОМИССАРЫ – БУУнун Башкы катчысына баш ийүүчү жана баардык адамдар тарабынан жарандык, экономикалык, социалдык, саясий жана маданий укуктардын аткарылышын колдоочу, коргоочу жана ишке ашыруучу эларалык кызмат адамы. Ж. к-дын кызматы БУУнун Башкы Ассамблеясынын 1993-жылдын 23-декабрындагы резолюциясы менен түзүлгөн. Ал БУУнун Башкы Ассамблеясы тарабынан 4 жылга дайындалат жана кызматы боюнча БУУнун Башкы Катчысынын орунбасары болуп саналат.
Верховный комиссар оон по правам человека Верховный комиссар оон по правам человека