Переводчик Translate.kg

вес брутто

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
толук салмагы

Вес брутто

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Идиштүү (брутто) салмак

Вес брутто

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ИДИШТҮҮ (БРУТТО) САЛМАК (ит. Brutto – одоно, нака эмес) – товардын идиши жана таңгагы менен салмагы. Товардын эң сырткы таңгагы чыгарылып салынган салмагын түшүндүрүүчү «жарым идиштүү салмак» деген түшүнүк да кездешет.

Вес брутто

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
брутто салмак

Вес брутто

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
бүкүлү, толук (брутто) салмагы
Вес брутто Вес брутто Вес брутто Вес брутто