Переводчик Translate.kg

Вес отгруженный (отгрузочный)

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Жүктөлгөн салмак

Вес отгруженный (отгрузочный)

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ЖҮКТӨЛГӨН САЛМАК – товардын жөнөтүлгөн жеринде жүктөөдө аныкталган жана унаа документинде көрсөтүлгөн салмагы. Адатта товарга жүктөлгөн салмагы боюнча төлөө сатуучуга пайдалуу, анткени, ал жолдо азайып калуу тобокелчилигин тартпайт.
Вес отгруженный (отгрузочный) Вес отгруженный (отгрузочный)