Переводчик Translate.kg

Вещь

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Буюм

Вещь

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
БУЮМ – жарандык укуктун объектиси, табигый жаратылыштагы же адамдын эмгегинен жаралган тышкы (материалдык) дүйнөдөгү нерсе, мүлктүк укук мамилелеринин негизги объектиси. Б. артүркүн негизде: кыймылсыз (түбөлүк) жана кыймылдуу Б., негизги Б. же дүнүйө, бөлүнгүс Б., аралаш Б., жеке-таандык Б. жана тууган-уруктук белгилер менен аныкталуучу Б. ж. б. у. с. болуп бөлүнөт.

Вещь

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
буюм

вещь

Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
ж.
1. (предмет) буюм, нерсе;
2. вещи мн. (имущество) буюм, мүлк;
я собрал все свои вещи мен өзүмдүн бардык буюмдарымды жыйнап койдум;
3. (багаж) буюм, жолго алган буюм;
сколько у вас вещей? сиздин канча буюмуңуз бар?;
4. (произведение науки, искусства) нерсе;
5. (нечто, обстоятельство, явление) нерсе;
прекрасная вещь молодость! жаштык сонун нерсе!;
удивительная вещь! таң калардык нерсе!;
6. филос. нерсе.
Вещь сложная Вещь Вещь сложная Вещь Вещь Вещь, определяемая родовыми признаками Вещь сложная Вещь сложная