Переводчик Translate.kg

Вещь сложная

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
татаал буюм (нерсе)

Вещь сложная

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Аралаш буюмдар

Вещь сложная

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
АРАЛАШ БУЮМДАР – артүркүн бөлүктүрдөн турган, бир бүтүндүктү түзгөн, жалпы максаттар боюнча пайдаланылуучу буюмдар.

Вещь сложная

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
татаал буюм
Вещь сложная Вещь сложная Вещь сложная Вещь сложная