Переводчик Translate.kg

вещное право

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
буюм укугу

Вещное право

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Буюм укугу

Вещное право

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
БУЮМ УКУГУ – 1) багыты буюм болгон субъективдүү жарандык укук. Б. у-на ээ жак аны башка (милдеттүү) жактардын жардамысыз эле өзалдынча ишке ашырат. Буюмдун ээси ага мыйзамда белгиленген чектерде, өзү каалагандай ээлик кылат, аны каалагандай тескейт жана пайдаланат; 2) жарандык укуктун негизги бөлүктөрүнүн бири; субъективдүү менчик укугун ж. б субъективдүү Б. у-н жөнгө салуучу ченемдердин жыйындысы.

Вещное право

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
буюмдук укук

Вещное право

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
буюм укугу
Вещное право Вещное право Вещное право Вещное право