Переводчик Translate.kg

вина

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
 • айып
 • күнөө
 • Вина

  Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
  Күнөө (айып)

  Вина

  Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
  КҮНӨӨ (АЙЫП) – кылмыш-жаза укугунда адамдын өзүнүн укукка каршы кылыгына (аракетине жана аракетсиздигине) жана анын натыйжаларына карай маанай мамилеси. Адамдын өзүнүн жүрүм-турумунун обу жоктугун (укукка каршылыгын) жана ага байланышкан жыйынтыктардын туура эместигин моюнга алуусун (түшүнүүсүн) билдирет. Юридикалык жоопкерчиликтин зарыл шарты. К. адамдын мыйзамда белгиленген кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартылуу курагына жеткени жана акыл-эси жайында болгону өбөлгө болот. Жарандык укукта К. – жарандык укук бузгандыгы үчүн жоопкерчилик шарттары: келишимдик же башка милдеттенмелерди орундабай, болбосо ойдогудай аткарбай коюу, мыйзамсыз келишим түзүү, мүлктүк зыян келтирүү ж. б. Жарандык укукту бузган адамдын күнөөсү болжолдонот; ал жоопкерчиликтен кутулушу үчүн өзүнүн күнөөсү жоктугун далилдөөгө тийиш. Айрым убактарда К. (м.: эгер зыян өзгөчө коркунучтуу жагдайдан улам тартылса) сөзсүз жоопко тартууга негиз боло бербейт. К. таризи адатта жарандык-укуктук жоопкерчиликтин көлөмүнө таасир этпейт. Эларалык укукта К. катары укук бузуу субъектиси тарабынан жасалганы аныкталган, анын эларалык-укуктук жоопкерчилигин жараткан факты түшүнүлөт.

  вина

  Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
  ж.
  1. (проступок) айып, күнөө;
  признать свою вину өз күнөөсүн мойнуна алуу;
  загладить свою вину өз айыбын жуу;
  поставить кому-л. в вину бирөөгө айып коюу;
  2. (причина) себеп, себепкер, кесир;
  по чьей-л. вине бирөөнүн кесири менен.

  Вина

  Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
  күнөө

  Вина

  Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
  күнөө
  Вина Вина Вина Вина