Переводчик Translate.kg

Виндикация

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
виндикация

Виндикация

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
виндикация

Виндикация

Юридика аталгылары менен түшүнүктөрүнүн орусча-кыргызча түшүндүрмө сөздүгү (2005-ж.) (ky-k
ВИНДИКАЦИЯ (лат. vindicatio , vindico – коргойм, доомат коём, талап кылам) – ээси өзүнүн мүлкүн бөтөн бирөөнүн мыйзамсыз ээлик кылуусунан (абийирсиз, ал эми кээде абийирдүү алуучудан) талап кылуунун жардамы менен ээлик кылуу укугун коргоо ыкмасы.

виндикация

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
виндикация

виндикация

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
виндикация

виндикация

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
виндикация

Виндикация

Кыргызча-орусча юридикалык терминдер сөздүгү (ky-ru)
Виндикация

Виндикация

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Виндикация

Виндикация

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ВИНДИКАЦИЯ (лат. vindicatio , vindico – коргойм, доомат коём, талап кылам) – ээси өзүнүн мүлкүн бөтөн бирөөнүн мыйзамсыз ээлик кылуусунан (абийирсиз, ал эми кээде абийирдүү алуучудан) талап кылуунун жардамы менен ээлик кылуу укугун коргоо ыкмасы.
Виндикация Виндикациялык доо Виндикация Виндикация Виндикация Виндикация Виндикация Виндикациялык доо