Переводчик Translate.kg

Виза вексельная

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Векселдик виза

Виза вексельная

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ВЕКСЕЛДИК ВИЗА – «көрсөтүлгөндөн түкүнчө убакытка чейин» деген векселди биринчи көрсөтүлгөнү тууралуу даталанган белги. Которум векселинде адатта даталанган акцепт менен дал келет.

Виза вексельная

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
векселдик виза
Виза вексельная Виза вексельная Виза вексельная