Переводчик Translate.kg

Вклад бессрочный

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
мөөнөтсүз салым

Вклад бессрочный

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
мөөнөтсүз салым

Вклад бессрочный

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Мөөнөтсүз аманат

Вклад бессрочный

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
МӨӨНӨТСҮЗ АМАНАТ – сакталуу мөөнөтү алдынала аныкталбаган аманат. Аманатчы аны каалаган учурунда жарым-жартылай же толук кайтарууну талап кылуу укугуна ээ.
Вклад бессрочный Вклад бессрочный Вклад бессрочный Вклад бессрочный