Переводчик Translate.kg

Вклад долгосрочный

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Узак мөөнөттүү аманат

Вклад долгосрочный

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ АМАНАТ – белгилүү мөөнөт өткөндөн кийин гана кайтарылып берилиши мүмкүн болгон аманат. У. м. а. кээде ондогон жылдар боюу сакталат жана белгилүү максатта (эрезеге жеткенге чейин ж. б. ) салынышы мүмкүн.

Вклад долгосрочный

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
узак мөөнөттүү салым

Вклад долгосрочный

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
узак мөөнөттүү салым
Вклад долгосрочный Вклад долгосрочный Вклад долгосрочный Вклад долгосрочный