Переводчик Translate.kg

Вклад (счет) до востребования

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Талап кылууга чейинки аманат (эсеп)

Вклад (счет) до востребования

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ТАЛАП КЫЛУУГА ЧЕЙИНКИ АМАНАТ (ЭСЕП) – аманатчынын биринчи талабы боюнча кайтарылып берилиши мүмкүн болгон банк аманаты.
Вклад (счет) до востребования Вклад (счет) до востребования