Переводчик Translate.kg

Вклад срочный

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
мөөнөттүү салым

Вклад срочный

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Мөөнөттүү аманат

Вклад срочный

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
МӨӨНӨТТҮҮ АМАНАТ – банктык аманат келишиминде аныкталган мөөнөткө банктар же башка кредиттик уюмдар тарабынан кабыл алынуучу каражаттар.

Вклад срочный

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
мөөнөттүү салым
Вклад срочный Вклад срочный Вклад срочный Вклад срочный