Переводчик Translate.kg

Вклад товарища

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Шериктик аманат

Вклад товарища

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ШЕРИКТИК АМАНАТ – жалпы ишке жолдош (жөнөкөй шериктештик келишиминин бир тарабы) кошкондордун баары, анын ичинде акча, башка мүлктөр, кесиптик жана башка билимдер, ык жана эп, ошондой эле ишкер аброй жана байланыштар дагы. Ш. а. жөнөкөй шериктиктеги келишимден же иш жүзүндөгү кырдаалдан башкача келип чыкпаса, баары наркы боюнча бирдей эсептелет. Ш. а-ты акчалай баалоо шериктердин арасындагы макулдашуу боюнча жүргүзүлөт.
Вклад товарища Вклад товарища