Переводчик Translate.kg

Вклад целевой

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
максаттуу салым

Вклад целевой

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
максаттуу салым

Вклад целевой

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Максаттуу аманат

Вклад целевой

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
МАКСАТТУУ АМАНАТ – белгилүү максат менен (үй сатып алуу ж. б.) банкка же кредиттик мекемеге салынган акчанын өлчөмү.
Вклад целевой Вклад целевой Вклад целевой Вклад целевой