Переводчик Translate.kg

Вкладчик

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
1. салым ээси;
2. салымчы, аманатчы

вкладчик

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
 • аманатчы
 • салым ээси
 • салымчы
 • Вкладчик

  Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
  Аманатчы

  Вкладчик

  Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
  АМАНАТЧЫ – 1) келишим боюнча өз милдетин аткаруу үчүн акча салган же үчүнчү бирөөдөн банктагы дарегине акча түшкөн, банктык аманат келишиминин бир жагы. А. банкта акча каражаттарынын коопсуз сакталуусун талап кылып, аманат боюнча эсептерди жүргүзүү жөнүндө тапшырма бере алат. Келишим биринчи талап кылганга чейин түзүлгөн шарттарда аманатын биринчи талабы боюнча, ошондой эле белгилүү мөөнөткө түзүлсө келишимдин мөөнөтү бүткөндө алууга укуктуу. А. аманат боюнча келишимде көрсөтүлгөн үстөк пайызды алууга, ошондой эле аманат сырын сактоону талап кылууга акылуу; 2) бааракы келишиминин негизинде алуучунун пайдасына бааракылык аманаттарын салган юридикалык же жеке жак.

  вкладчик

  Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ru-ky)
  Аманатчы (Depositor) —Аманатчы – бул, банк менен тиешелүү келишимди түзгөн жана банкка акчалай сумманы салган же анын атына үчүнчү жактан банкка акчалай сумма келип түшкөн адам.

  Вкладчик

  Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
  аманатчы

  вкладчик

  Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
  м.
  вкладчик (сактык кассасына же бир ишканага акча салып коюучу киши).
  Вкладчик Вкладчик Вкладчик Вкладчик