Переводчик Translate.kg

Владелец ценных бумаг

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
баалуу кагаздар ээси

Владелец ценных бумаг

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Баалуу кагаз ээси

Владелец ценных бумаг

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
БААЛУУ КАГАЗ ЭЭСИ – баалуу кагаздар жеке менчик катары тийиштүү болгон адам. Документардык таризде чыгаралган баалуу кагаздардын эмиссиясына ээлеринин укуктары тастыктамалар менен (эгер ал ээлеринин колунда турса) же депозитарийлердеги эсепке жазуу жана (эгер тастыктамалар депозитарийге сактоого берилсе) тастыктамалар менен күбөлөндүрүлөт. Документардык эмес таризде чыгарылган баалуу кагаздардын эмиссиясына ээлеринин укугу реестр тармагында – реестрди кармоочунун эсебине жазуу же (баалуу кагаздарга ээлик депозитарийде эсепке алынса) депозитарийдеги эсептик жазуулар боюнча күбөлөндүрүлөт.
Владелец ценных бумаг Владелец ценных бумаг Владелец ценных бумаг