Переводчик Translate.kg

Внебюджетные целевые фонды

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
бюджеттен тыш максаттуу фонддор

Внебюджетные целевые фонды

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Бюджеттен тышкаркы максаттуу фонддор

Внебюджетные целевые фонды

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
БЮДЖЕТТЕН ТЫШКАРКЫ МАКСАТТУУ ФОНДДОР – КР каржы тутумундагы тарамдардын бири; акча каражаттарынын максаттуу мамлекеттик жана жергиликтүү фонддорунун түрү. Социалдык жана экономикалык болуп бөлүнөт. Социалдыкка – бааракыларды, жөлөкпулдарды, материалдык жардамдарды, медициналык тейлөөнү ж. б. каржылоо максатында түзүлгөн Бааракы фонду, Социалдык камсыздандыруу фонду, Ишке орноштурууга көмөктөшүү фонду, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду кирет. Экономикалыкка – жол фонддору, уулуу зат калдыктары көмүлгөн жайларды жана тоо кендери иштетилген жараксыз жерлерди сактоо фонддору ж. б. кирет. Андан сырткары, мамлекеттик бийлик органдарынын алдындагы, ошондой эле комплекстүү жана максаттуу илимий-техникалык программаларды, илимий-изилдөөчүлүк жана тажрыйба-конструктордук жумуштарды иштеп чыгуучу, каржылоочу жана жүзөгө ашыруучу чарбалык субъекттердин тармактык жана тармактар аралык бюджеттен тышкаркы фонддор бар.

Внебюджетные целевые фонды

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
бюджеттен тышкары максаттуу фонддор
Внебюджетные целевые фонды Внебюджетные целевые фонды Внебюджетные целевые фонды Внебюджетные целевые фонды