Переводчик Translate.kg

Внешнеторговые сделки

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Тышкы соода бүтүмдөрү

Внешнеторговые сделки

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ТЫШКЫ СООДА БҮТҮМДӨРҮ – катышуучуларынын бири чет элдик жеке же юридикалык жактар болгон, ал эми иштин маңызы товарларды, кызмат көрсөтүүлөрдү, чыгармачылык иштин жыйынтыктарын же аларга болгон укукту пайдаланууну экспорттоо же импорттоого байланышкан бүтүмдөр. Т. с. б-нүн арасында товарларды сатып алуу-сатуу, берүү боюнча келишимдер, ташып жеткирүү келишимдери, камсыздандыруу, лицензиялоо ж. б. өзгөчө орунду ээлейт.

Внешнеторговые сделки

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
тышкы соода бүтүмдөрү
Внешнеторговые сделки Внешнеторговые сделки Внешнеторговые сделки