Переводчик Translate.kg

внешний государственный долг

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
мамлекеттин тышкы карызы

Внешний государственный долг

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Мамлекеттик тышкы карыздар

Внешний государственный долг

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
МАМЛЕКЕТТИК ТЫШКЫ КАРЫЗДАР – мамлекеттин жоюлбаган тышкы карыздары жана алар боюнча төлөнбөгөн пайыздар боюнча карыздары. М. т. к. мамлекеттин эларалык жана мамлекеттик банктарга, өкмөттөргө, чет өлкөлүк жеке менчик банктарга ж. б. карыздарынан куралат. Учурдагы М. т. к. төлөө мөөнөтү үстүбүздөгү же жакынкы бюджеттик жылы келүүчү карыздар; капиталдык карыздарга төлөө мөөнөтү али келе элек карыздар жатат.

Внешний государственный долг

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
мамлекеттик тышкы карыз

Внешний государственный долг

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
мамлекеттин тышкы карызы
Внешний государственный долг Внешний государственный долг Внешний государственный долг Внешний государственный долг