Переводчик Translate.kg

Внутренняя компетенция государства

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Мамлекеттин ички компетенциясы

Внутренняя компетенция государства

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
МАМЛЕКЕТТИН ИЧКИ КОМПЕТЕНЦИЯСЫ – мамлекеттин эларалык укуктук жөнгө салууга жатпаган укук жана милдеттеринин, ыйгарым укуктарынын жыйындысы. М. и. к. БУУ Уставында чагылдырылган кийлигишпөө принцибинин бир кошундусу болуп саналат. Ал «Бириккен Улуттар Уюмуна кандай гана мамлекеттин болбосун ички компетенциясындагы иштерге кийлигишүүсүнө жол бербейт» жана ал уюмдун мүчөлөрүнөн ушундай иштерди кароого берүүлөрүн талап кылбайт (БУУ Уставынын 2-ст., 7-п.). М. и. к. көлөмү жетиштүү кыймылда, анткени мамлекет эларалык келишимдер боюнча өзүнө анын ички жашоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктарын чектөөчү жаңы милдеттенмелерди ала алат.

Внутренняя компетенция государства

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
мамлекеттин ички компетенциясы

Внутренняя компетенция государства

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
мамлекеттин ички компетенциясы
Внутренняя компетенция государства Внутренняя компетенция государства Внутренняя компетенция государства Внутренняя компетенция государства