Переводчик Translate.kg

внутренний аудит

Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ru-ky)
Ички аудит (Internal audit) —Уюмдагы ички контролдук системасынын шайкештигин текшерүү жана баа берүү үчүн уюмдун ичинде жүзөгө ашырылган көз карандысыз эксперттик функция.

Внутренний аудит

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
ички аудит

Внутренний аудит

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
ички аудит

внутренний аудит

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
ички аудит

Внутренний аудит

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Ички аудит

Внутренний аудит

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ИЧКИ АУДИТ – КР мыйзамдарына ылайык өзүнүн ички көзөмөлдөө тармагынын натыйжалуулугун жана ылайыктуулугун, кабыл алынган чечимдердин, табылган жаңылыштыктардын тууралыгын баалоо максатында аны атайын дайындалган кызматкерлери тарабынан компаниянын каржылык отчетун, ошондой эле эсептеринин ишенимдүүлүгүн текшерүү.
Внутренний аудит Внутренний аудит Внутренний аудит Внутренний аудит