Переводчик Translate.kg

Водное законодательство

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Суу мыйзамдары

Водное законодательство

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
СУУ МЫЙЗАМДАРЫ – сууну коргоо жана пайдалануу тармагындагы коомдук мамилелерди жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылардын тутуму.

Водное законодательство

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
суу мыйзамдары
Водное законодательство Водное законодательство Водное законодательство