Переводчик Translate.kg

Водохозяйственный объект

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
суу чарба объекти

Водохозяйственный объект

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Суу чарба объекти

Водохозяйственный объект

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
СУУ ЧАРБА ОБЪЕКТИ – суу объекттерин жана алардын суу ресурстарын пайдаланууга, калыбына келтирүүгө жана коргоого байланышкан курулма. С. ч. о-сине сууну жөнгө салуу, пайдалануу жана коргоо үчүн арналган байланыштыруучу, туташтыруучу, жөнгө салуучу комплекстери, тазалоочу жана башка техникалык жабдуулары менен жасалма каналдар, суу арыктары, суу сактагычтар, көлмөлөр, көлчөлөр кирет.
Водохозяйственный объект Водохозяйственный объект Водохозяйственный объект