Переводчик Translate.kg

Водопользование

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
суу пайдалануу

Водопользование

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Суу пайдалануу

Водопользование

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
СУУ ПАЙДАЛАНУУ – суу ресурстарын пайдалануунун аркыл тариздерин жөнгө салуучу суу укугундагы негизги институттардын бири. КР суу мыйзамдарында С. п-нун үч түрү айырмаланат: узак мөөнөттүү, кыска мөөнөттүү жана чектелүү (суу сервитуту ). С. п. максаттуу белгилери боюнча чарбалык (өнөржайлык, унаалык, ирригациялык ж. б.), жаратылышты коргоочу, рекреациялык, илимий, өзгөчө кырдаалдагы жана башка болуп айырмаланат. КР суу мыйзамдарында жалпы эреже катары ал үчүн акы төлөө принциби белгиленген.
Водопользование Водопользование Водопользование