Переводчик Translate.kg

военная тайна

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
аскер (согуш) сыры

Военная тайна

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Аскерий сыр

Военная тайна

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
АСКЕРИЙ СЫР – ачыкка чыгаруу КР Куралдуу Күчтөрүнө жана анын кызыкчылыктарына зыян келтириши мүмкүн болгон аскердик мүнөздөгү маалыматтар. А. с. болгон маалыматтарга «Өтө жашыруун» жана «Жашыруун» деген чектеме белгилер коюлат.

Военная тайна

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
аскердик сыр

Военная тайна

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
аскер (согуш) сыры
Военная тайна Военная тайна Военная тайна Военная тайна