Переводчик Translate.kg

Военная тайна

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
аскердик сыр

Военная тайна

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
аскер (согуш) сыры

военная тайна

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
аскер (согуш) сыры

Военная тайна

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Аскерий сыр

Военная тайна

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
АСКЕРИЙ СЫР – ачыкка чыгаруу КР Куралдуу Күчтөрүнө жана анын кызыкчылыктарына зыян келтириши мүмкүн болгон аскердик мүнөздөгү маалыматтар. А. с. болгон маалыматтарга «Өтө жашыруун» жана «Жашыруун» деген чектеме белгилер коюлат.
Военная тайна Военная тайна Военная тайна Военная тайна