Переводчик Translate.kg

Военно-воздушное судно

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Аскер-аба кемеси

Военно-воздушное судно

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
АСКЕР-АБА КЕМЕСИ – кайсы бир мамлекеттин куралдуу күчтөрүнө тийешелүү, ошол мамлекеттин айырмалап таануучу белгилери бар аба кемеси. Офицер тарабынан башкарылат жана туруктуу аскердик тартипке баш ийген экипажга ээ. А.-а. к-не анын кайда турганына карабастан, өзү тийиштүү болгон улуттук мамлекеттин гана мыйзамдары жана эрежелери таралат. А.-а. к. баардык мамлекеттер тарабынан өз өкмөтүнүн тапшыруусу менен ошонун атынан аракеттенүүчү тийиштүү мамлекеттин органы катары каралат.
Военно-воздушное судно Военно-воздушное судно