Переводчик Translate.kg

военное положение

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
согуш абалы

Военное положение

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Согуштук абал

Военное положение

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
СОГУШТУК АБАЛ – мамлекеттин жана коомдун жашоо-турмушунун өзгөчө укуктук тартиби; КРге каршы түздөнтүз баскынчылык коркунучун болтурбоо же кайтаруу максатында киргизилет. С. а. аткаруу бийлик органдарына согуш учурунда кызмат адамдарына жана жарандарга өздөрүнө жүктөлгөн согуш учурундагы милдеттерин жүзөгө ашыруучу укуктарды берүүнү алдынала карайт. С. а-да кызмат адамдарына жана жарандарга тагылган милдеттерди кыйшаюусуз аткарууну камсыз кылуу максатында аракет мөөнөтүн жана чектерин көрсөтүү менен адамдын конституциялык укук жана эркиндиктерине айрым чектөөлөр киргизилиши мүмкүн.

Военное положение

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
согуштук абал

Военное положение

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
аскердик абал, согуш абалы
Военное положение Военное положение Военное положение Военное положение