Переводчик Translate.kg

Военные преступники

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
согуш кылмышкерлери

Военные преступники

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
согуш кылмышкерлери

военные преступники

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
согуш кылмышкерлери

Военные преступники

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Согуш кылмышкерлери

Военные преступники

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
СОГУШ КЫЛМЫШКЕРЛЕРИ – эларалык укук боюнча тынчтыкка, адамгерчиликке, согуш мыйзамдарына жана салттарына каршы кылмыш-жаза кылган адамдар. Эларалык кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартылат. С. к-не карата мөөнөт эскиргендик колдонулбайт. Аларга башбаанек укугу да таралбайт. С. к. сөзсүз өткөрүп берилиши тийиш. (кара:Кылмышкерлерди өткөрүп берүү).
Военные преступники Военные преступники Военные преступники Военные преступники