Переводчик Translate.kg

Военные суды

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Аскерий соттор

Военные суды

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
АСКЕРИЙ СОТТОР – жергиликтүү соттордун тутумуна кирет. Аскер кызматкерлеринин укуктук корголушун, КР мыйзамдарына ылайык аскер кызматчысынын статусу бар адамдардын, ошондой эле аскер кызматчыларын жыйындардан өтүүдө аскердик башкаруу органдарынын, аскердик кызмат адамдарынын аракеттеринен (аракетсиздигинен) жана алар кабыл алган чечимдерден бузулган жана/же талашка түшкөн укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзам тарабынан корголуучу таламдарын коргоо боюнча жарандык иштерди карайт. А. с. аскер кызматчылары, ошондой эле жыйынга чакырылган аскерге милдеттүүлөр жасаган баардык кылмыштар жөнүндөгү кылмыш-жаза иштерин карайт. А. с. КР Аскер сотунан жана гарнизондордун аскер сотунан турат. Гарнизондордун А. с-у биринчи баскычтагы соттор, КР Аскер соту – экинчи баскычтагы сот болуп эсептелет.

Военные суды

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
аскердик соттор
Военные суды Военные суды Военные суды